top of page

Actes 2022

Actualizado: 14 sept 2022

ACTA DEL DIA

8 de Septembre de 2022


La reunió començarà a les 20:30h

Lloc: Hotel Atenea


Assitents:

JosepMª Gil

Mario Randazzo

Pere Galbany

Carles Alonso

David Espina


Fem la lectura i la aprobació de l’acta de la anterior setmana.


No es pot fer la presentació de l’auditoria de l’exercici 21-22. Es preveu que

aquest mes es pugui fer.


Degut a que no està clara les possibilitats de Un Rotario cada año, comentem

que aprofitarem la visita de la Governadora per fer-li la consulta.


El comite de zona d’events es van reunir i en el dinar de Presidents es presentaran

els actes amb dates concretes. I es compartirà amb la resta de companys.


Aprofitant el comunicat que hem rebut del Districte respecte la membresia, obrim

debat al respecte.


Es proposa anar a parlar amb varies associacions de Mataró i rodalies, per veure

també quines necessitats. I després evaluar a quina o quines podem.

Mario a la tornada de vacances, parlarà amb algunes associacions.

En David recorda a la Associació del Maresme Oncològic.

Mario formarà part del Comité al respecte i en David.

El dia 15 d’aquest mes, es farà un Brainstorming de què volem/podem

demanar-li’s.


Es recorda els següents events que hi haurà:

●29 de septembre: Sopar amb parelles, visita de companys de Vilassar i

conferència Pepe

●19 d’octubre: Visita de la Governadora Ingrid Steinhoff. Sopar amb parelles.


A les 22,00 hores es dona per terminada la reunió.ACTA DEL DIA

1 de Septembre de 2022


La reunió començarà a les20:30h

Lloc: Hotel Atenea


Assitents:

Carles Alonso

Pere Galbany

Joan Martinez

Angel Español

Josep Maria Gil

Antonio López


No es va poder presentar l’auditoria de comptes del curs anterior, els encarregats

no van assistir, i sembla que encara no estan preparades.


Es crea una comisió formada per l’Angel Español, En Joan Martínez i l’Antonio

López, per parlar amb els clubs de golf, amb elfide trobar les millors dates per

dur a terme els campionats de golf, el president considera com a causa solidaria

per aquests events, la recaptació d’oli pel banc dels aliments.


Es proposa fer una reunió mensual de treball amb parelles, busquem la seva

col·laboració, les seves idees i la seva complicitat per al club, de moment, el club

assumirà les despeses dels sopars. Es comentarà a les parelles el proper dia 29

de septembre aprofitant que és un sopar amb parelles (i amb el Dr Aran, Pepe,

com a conferenciant)


El dimecres 19 d’octubre, la governadora del districte, la Sra. Ingrid Steinhoff

visitarà el nostre club, es prega planificar la data, per tenir la màxima assistència

possible.


S’ha contactat amb l’hospital Sant Joan de Deu, per fer una possible donació de

joguines, les demandes per part de l’hospital es consideren inassolibles pel nostre

club, a mes de tenir la sensació de que no en necessiten, ens han arribat a

proposar la donació per part seva del seu excedent.


Es continuen fent contactes, per intentar parlar amb les àrees dels ajuntaments i

de les institucions locals que creiem ens poden proporcionar informació sobre les

necessitats reals de la nostra societat. Quan tinguem definides les dates es

comunicarà als socis per si es vol participar.


Com cada any, ens sol·liciten participar en el programa de “Un rotario cada año”

no queda clar si es potestat del president o s’ha de sotmetre a votació. També

s’ha de triar si la donació es individual o a nom del club, els sis assistents vàrem

considerar que a nom del club, però tampoc queda clar si es potestat del

president o s’ha d’incorporar a la votació.


En l’apartat de precs i preguntes, s’informa de que dels tres inbounds que teníem

previst rebre, només tindrem dos, un va arribar el 31 d’agost, l’altre està tenint

problemes amb el consolat espanyol a Canada i no tenim data d’arribada.


Es comenta que ja està oberta la candidatura per a postular-se com a aspirant a

Gobernador per l’any 25-26. Si algun membre s’hi vol presentar, pot

comentar-ho.


Es recorda els següents events que hi haurà:

●29 de septembre: Sopar amb parelles, visita de companys de Vilassar i

conferència Pepe

●19 d’octubre: Visita de la Governadora Ingrid Steinhoff. Sopar amb parelles.


A les 22,00 hores es dona per terminada la reunió.REUNIÓ DEL DIA

30 de Juny de 2022


El sopar comença a les 20:30h

Lloc: Hotel Atenea


Reunits:

Antonio López

Carlos García

Mario Randazzo

David Espina

Josep MGil

Carles Alonso

Pere Galbany

Anca Bonca

Alfonso Rodríguez

Angel EspanyolEl President ens va comentar que vol Fiscalitzar els comptes i que fossin dos socis els que ho fessin. Els voluntaris són David i Alfonso.

Passarà els saldos perquè els tinguem el proper dia. Si algú volgués tenir-los abans, pot trucar i el President li explicarà.


En Carles explica breument els números de la propera Presidència. I, en quan tinguem els números finals d’enguany.


Al Setembre tindrem sopar amb Vilassar, pendent de confirmar data.


Ajuda a Ucraïna per en Joan, parlarà amb Angel Aranjuelo, president de la Fundació Rotaria.


En Carles agraeix especialment a en Juan Alarcón per la gestió amb el sopar de Canvi de Collars.


En Carles demana qui podria concertar una reunió amb l’ajuntament de Mataró i d’altres poblacions del MaresmeLa reunió finalitza a les 22.30
REUNIÓ DEL DIA

16 de Juny de 2022


El sopar comença a les 20:30h

Lloc: Hotel Atenea


Reunits:

Joan Martinez

Mario Randazzo

Anca Boca

Carles Alonso


La propera reunió sera el dia 30

La última de la actual junta. Presentarem els números de l’any 21-22.

Presentació pressupostos 22-23


Seria interessant pensar en accions on no només es busqui un retorn econòmic per fer alguna acció, es pot plantejar fer accions per tal de donar-nos a conèixer.

I recordar que no només som Mataró, som també Maresme


Trobada amb el Club de Vilassar.

Quedarem al Septembre, en Joan gestiona concretament quin dijous.


I recordar que el proper dijous NO hi haurà sopar.


El president se’n alegra de que els socis tinguin tanta feina, però lamenta la manca

d’assistència.

Dels 14 socis, han sigut 4. Tot i haver sigut molt profitós i agradable.


La reunió finalitza a les 22.30REUNIÓ DEL DIA

9 de Juny de 2022


El sopar comença a les 20:30h

Lloc: Hotel Atenea


Reunits:

Josep Mª Gil

Carles Alonso

Carlos García

Antonio García

Pere Galbany

David Espina

Anca Bonca


Degut a que el President no ha pogut assistir-hi, el Vicepresident farà les funcions del mateix.


Ajuda Ucraïna parlat a Salou

Pere ens explica que a Salou li van parlar sobre l’ajuda que hi donen.

La ajuda es fa a través de la Fundació Rotaria. I es donen diners a la Fundació (la nacional) indicant que es vol ajudar a Ucraïna. A nivell distrital ja s’ha recaptat 30.000€

I el Districte decidirà què i com es repartiran aquests diners.

Antonio té contacte amb Helena Sabroso, de la Fundació. Hi parlarà perquè ens expliqui una mica millor què es farà amb aquest projecte.


Sopar canvi collars.

En Juan Alarcón ha negociat el menú de 65€ a preu de 50€.

Durants els següents dies, en Carles enviarà document per saber qui vindrà i que pugui triar els segon plat.


Viatge a Oporto.

Carlos, Josep Ma i Anca explican que el viatge a Oporto ha sigut molt profitós. Una molt agradable experiencia


Precs i preguntes

Antonio manifesta la seva disconformitat amb el fet de la cancel·lació del viatge a Venècia i per contra sí s’ha realitzat el de Oporto.La reunió finalitza a les 22.30


ORDRE DEL DIA

9 de Juny de 2022La reunió començarà a les 20:30h

Lloc: Hotel AteneaL’ordre del dia en el sopar d’aquesta nit serà:

 • Ajuda Ucraïna parlat a Salou

 • Sopar canvi collars.

 • Viatge a Oporto.

 • Precs i preguntes.


ORDRE DEL DIA

26 de Maig de 2022La reunió començarà a les 20:30h

Lloc: Hotel AteneaL’ordre del dia en el sopar d’aquesta nit serà:

 • Explicar com ha anat a Salou.

 • Aclarir els punts que falten per els intercanvis (Antonio explicarà millor).

 • Recordar el sopar del canvi de collars el 8 de Juliol. Es va passar el menú a través del grup de Whatsapp.

 • Recordar la conferència del dia 2 de Juliol. Es va enviar al grup de Whatsapp la invitació per fer la inscripció.

 • Precs i preguntes.REUNIÓ DEL DIA

19 de Maig de 2022


El sopar comença a les 20:30h

Lloc: Hotel Atenea


Reunits:

Joan Martínez

Antonio López

Mario Randazzo

Carles Alonso

Alfonso Rodríguez

MªJesús CastellàEn Carles explica breument què és el projecte Polaris.

Es votarà a Salou i com a club hem votat que el nostre vot serà positiu.

Es delega el vot al President.


Els 3000€ que vam voler destinar, aquest cap de setmana els companys que van a Salou, s’informaran per saber quelcom a nivell distrital quin projecte tenen i valorarem què farem.


Antonio ens explica respecte el Projecte de Joventut

Els 3 tutors, han d’anar al Notari per garantir que ens comprometen a vetllar pel tutelat. El Districte ens fa l’abonament.

Alfonso farà gestions per demanar hora al notari per als 3 tutors.


En Carles recorda que en Pere Canadell, l’últim convidat que ha anat i anirà a Ucraïna, que si algú vol ajudar a títol personal.


Alfonso demana que d’aquí 2 setmanes, es voti si primer es parla de Rotary i després qui volgui es quedi a sopar.


Canvi de Collars, divendres dia 8 de juliol. En Carles enviarà per triar què vol menjar cadascú.


El dia 2 de Juny recordem que tenim al conferenciant Dr. Josep Ramon Germà Lluch.La reunió finalitza a les 22.30ORDRE DEL DIA

19 de Maig de 2022


La reunió començarà a les 20:30h

Lloc: Hotel AteneaL’ordre del dia en el sopar d’aquesta nit serà:

 • Lectura i aprobació acte anterior

 • Parlar del Polaris

 • Alguna proposta d’ajuda a Ucraïna a nivell local?

 • Precs i preguntes


REUNIÓ DEL DIA

29 d’Abril de 2022


El sopar comença a les 20:30h

Lloc: Hotel Atenea


Reunits:

Carlos García

Josep Mª Gil

Antonio López

Carles Alonso

Pere Galvany

Joan Martínez

Mario Randazzo

David Espina

Sebastian Merhle (online)

MªJesús Castellà

Anca Bonca (online)Expliquem que alguns membres vam anar al dinar del 30è aniversari del club de El Prat.


Al connectar-se online, considerem que els membres virtuals, també compten.


Parlem de la visita de l’anterior conferenciant.


Es recorda també que a nivell Dristrictal també es fan ajudes.

En Joan trucarà a en Pere Canadell.

Antonio parla amb Quadis per una furgoneta.

Es planteja que membres del Club faci un viatge amb una furgoneta.

Podem parlar amb algun dels clubs d’Ucraïna.

Votem 3 opcions:

• Ajuda a Ucraïna, es vota unànimament - SI

• Ajuda a gent que està aquí? - 6

• Ajuda a Ucraïna - 5 vots

• Quin import? 3.000€ que són els que no vam gastar del RCorporate.

Parlarem amb el districte i amb en Pere Canadell, i decidim què farem amb aquests diners.


L’Anca recorda que hem d’anar a Salou. En Pere anirà i caldria que anès algú més.


Es vota assistència setmanal o no.

Queda aprovat per majoria que referent a les votacions seguirem amb la mateixa fórmula que la actual en la següent presidència.


Dr.Josep Ramon Germà Lluch, títol conferència 50 anys després el càncer es cura més i ciuda millor. Conferència dia 2 de juny.Carlos García té material electrònic en qüestió del projecte de la presidència de l’Angel

Angel recontactarà per veure si podem entregar-ho.


El dia 25 a les 12:00, ens faran una entrega d’un diploma al Club per part de la polícia degut a que els hi vam entregar les mascaretes.

Es demana que vagin el màxim de membres.


Carlos García marxa a les 22.08


La reunió finalitza a les 22.30REUNIÓ DEL DIA

29 d’Abril de 2022


El sopar comença a les 20:30h

Lloc: Hotel Atenea


Reunits:

Antonio López

Carles Alonso

Joan Marimtinez

Pere Galbany

Mario Randazzo

MaJesus Castellà

Anca BoncaLectura de l’ordre del dia de la setmana passada i aprovació.


Recordem les dos properes conferències

5 maig i 2 juny


Mario parlarà amb l’ajuntament i també amb Iniciativa per tenir una millor rel.lació i poder fer actes.


Es va llegir el que es vol fer en la propera presidència:

 • Propera conferència - La vida en una maleta per Pere Canadell

 • Propostes següent President:

1. Tots els membres del Club tindran un càrrec, una escombra. Si algú no té clar quina tasca té, que pregunti al President.

2. Volem tenir una relació més estreta amb l’Ajuntament. Qui pot organitzar una reunió?

3. Canvi de quota (es podria reduir el nombre de sopars. Per exemple, 2 + 1 amb parelles si hi ha conferenciant)

4. Canvi d’ubicació dels Sopars. En recerca, alguna idea?

5. Actes que m’agradaria que enjeguèssim:

 • Sopar Solidari Octubre-Novembre

 • Torneig de Golf

 • Torneig de Pàdel

 • Calçotada

6. Projectes en els que ja hi podriem treballar:

 • Oli pel Banc d’Aliments

 • Gent que passa gana a Mataró (relacionat amb calçotada?)

 • Projectes que veiem amb l’Ajuntament de Mataró.

 • 2 sortides per crear germanor (una d’un dia i una altra més llarga)REUNIÓ DEL DIA

21 d’Abril de 2022


El sopar comença a les 20:30h

Lloc: Hotel Atenea


Reunits:

Joan Martínez

Josep MªGil

Antonio López

Carles Alonso

Pere Galbany

Alfonso Rodríguez

Angel EspanyolEn Pere explica que han tancat 2 Clubs al nostre districte. I hem incrementat el nombre de membres amb 3 nous Clubs.


El President exposa que, dins de l’actual presidència poc es podrà fer. I que el següent president pot disposar del temps que requereixi per tal d’avançar feina.


El proper dijous 5 de Maig, Pere Canadell ens explicarà els 2 viatges que ha fet a Ucraïna portant material als necessitats.


2 de Juny, propera conferència de l’Oncòleg Josep Ramón Germà Lluc.


Possibles ajudes a Ucraïna

Actualment tenim uns 12000€.

Proposem que el dia 12 de Maig es votarà què fem amb els diners del Club.

Fundació Rotaria podria ser un bon destí per ajudar a Ucraïna des del Club.


El dia 12 de Maig també es votarà que es pugui modificar l’assitència setmanal passar-ho a bisetmanal.

Un altre punt a comentar serà que primer hem de parlar de Rotary i després dels temes personals.


Viatge del Club

Si hi ha algú interessat en organitzar el Viatge, el President estarà encantat d’ajudar-lo.


El fill de l’Alfonso podria ajudar-nos de manera altruista amb la pàgina web i el Marketing. Un dia vindrà i ens explicarà què i com.


Ja tenim 2 joves i 1 suec que vindràn per l’intercanvi. Tots 3 tenen 16 anys.

Hem d’assignar-li's tutors.


Pere marxa a les 21:52

Alfonso i Josep Mª marxen a les 21.55La reunió finalitza a les 22.30ORDRE DEL DIA

21 d’Abril de 2022


La reunió començarà a les 20:30h

Lloc: Hotel AteneaL’ordre del dia en el sopar d’aquesta nit serà:

 • Propera conferència

 • Possibles ajudes a Ucraïna

 • Viatge del Club

 • Precs i preguntes dels socis


REUNIÓ DEL DIA

31 de Març de 2022


El sopar comença a les 20:30h

Lloc: Hotel Atenea


Reunits:

Angel Espanyol

Joan Martínez

Antonio López

Carles Alonso

Pere Galbany

David EspinaAssamblea Pamplona

En Carles i en Pere expliquen breument com ha anat la assamblea. Destacant la importància dels joves per a Rotary i que la setena porta de Rotary és la ecologia.


Seguiment sopar solidari

El president lamenta que els socis, Alfonso, Josep Mª, Mª.Jesús i Pere, que es van comprometre a organitzar el sopar solidari, als mesos de novembre o desembre, i del que finalment es van desdir d'organitzar, i fer-lo a finals del mes de març o principis d’abril d’aquest any, a hores d’ara, a pesar de la insistència a saber com estava l’organització, com es pot veure per les peticions fetes a les ordres de dia, ningú s’ha pronunciat al respecte ni ha donat cap explicació d'en quina situació està l’esdeveniment.


Activitats clubs rotaris

El dijous 7 d’abril al Teatre Segarra a Sta Coloma es farà un sopar solidari. Comprarem 14 entrades, així que podriem anar tots els membres. Així que no farem el sopar com sempre i el fariem allà.

El RC Barcelona-Centre pel projecte Alpan, es farà subasta d’estilogràfiques. Comprarem com a club 20 participacions, en el cas de que ens toqués, ho donarem pel projecte següent.

Es vol proposar a finals d’abril, crear una Gestora comunitaria per tal de gestionar millor el projecte Alpan


Precs i preguntes

A finals d’abril, en Carles està tancant la possibilitat de portar un conferenciant.

Pel Maig, en Joan parlarà amb un metge sobre mesures prevenció pel Càncer.


Es proposa el sopar del canvi de sopars l'1 de Juliol.

L’antonio ha estat amb el Chairman de Joventut. En principi tenim 3 candidats pel viatge d’intercanvi, un d’ells per Vilassar.

Es requereixen 2 padrins.


La sessió acaba a les 22.30
ORDRE DEL DIA

31 de Març de 2022


La reunió començarà a les 20:30h

Lloc: Hotel AteneaL’ordre del dia en el sopar d’aquesta nit serà:

 • Assamblea Pamplona

 • Seguiment sopar solidari

 • Activitats clubs rotaris

 • Precs i preguntes


REUNIÓ DEL DIA

17 de Març de 2022


El sopar comença a les 20:30h

Lloc: Hotel Atenea


Reunits:

Gerard Viladomat - Dins Ajuntament de St Andreu Llavaneres

Joan Martínez

Carlos García

David Espina

Carles Alonso

Pere Galvany

Anca BoncaLi fem una breu explicació a en Gerard de què és Rotary, abans de preguntar-li què podem fer per ajudar-los amb els refugiats d'Ucraïna que hi ha a la població.

Ara tenen 21 persones a pensió completa en la Can Mas Riera.

L’ajuntament pot acollir-los fins el 8 d’Abril a un cost de 35€/dia/persona

Estan buscant 4 pisos buits per tal de que tot els membres del grup puguin estar junts i no els hagin de separar en diferents municipis, que podria passar si es segueix el protocol estàndar de la Creu Roja en aquests casos.

Un el podria cedir l’ajuntament i una altra cessió.

El consul d’Ucraïna demà visitarà Llavaneres


L’ajuntament es compromet a pagar els suministres en aquests pisos per aquestes persones.


Qualsevol ajuda, seria benvinguda. No només la econòmica.

Podria ser inscripció a una entitat esportiva pels nens, la factura de la llum, entre altres moltes possiblitats. I també hi hauran necessitats materials (s’ha posat com a exemple, que faran falta, segurament, bombetes)


Respecte la passada setmana es va dir: Si el President ho considera oportú, farem una votació el proper dijous per destinar recursos del Club per ajuda a Ucraïna


Degut a la poca assistència, el President no troba oportú realitzar aquesta votació.


D’aquí dos dijous, es farà aquesta votació.

El President recorda que hi ha molts més problemes al món i que no ens oblidem també.


En Carles ha explicat que té un contacte directe que ha fet un viatge, per iniciativa pròpia, per entregar roba a gent d’Ucraïna. I volen fer més accions.

D’aquí dos dijous, vindran a sopar i ens explicarà què han fet i què voldran fer.


El sopar finalitza a les 22.30ORDRE DEL DIA

17 de Març de 2022La reunió començarà a les 20:30h

Lloc: Hotel AteneaL’ordre del dia en el sopar d’aquesta nit serà:

 • Lectura i aprobació acte anterior

 • Accions a favor Ucraïna

 • Precs i preguntes


REUNIÓ DEL DIA

10 de Març de 2022


El sopar comença a les 20:30h

Lloc: Hotel Atenea


Reunits:

Carlos García

Antonio López

Angel Espanyol

Pere Galvany

Mario Randazzo

Carles Alonso

Sebastian Merhle

David EspinaAvui, per falta d’assistència del president pastpresident fa les funcions de president


Es comenta sobre el viatge a Venècia.

Surt la idea de tenir algún contacte amb algun club Rotary de Venècia

Sebastian i Pere es manifesten en contra de realitzar el viatge.

Degut a la emergència actual, es suspèn la sortida.


Angel parla sobre Ucraïna.

L’ajuntament de Llavaneres es posa en contacte amb ell.

Ens demanen l’ajuda econòmica que poguessin oferir. Ja que el cost per persona i dia són 35€.

l’Angel parlarà amb la Regidora per tal de que vingui i ens expliqiu amb detall.

Del remanent dels diners que tenim al compte, surt com a idea, aportar part d’aquests diners. Però es comenta que no és l’esperit Rotary. També es podrien fer accions al respecte com el Sopar Solidari.

Sebastian ha parlat amb la següent Governadora, la Ingrid, i que seria interessant ajudar als Clubs que estan a prop de Ucraïna, com a Polonia, per tal d’ajudar directament.


Veiem que hi ha Clubs de Rotary que tenen el Bizum de ONG activats.

En Carles hi contactarà per veure com ho han fet.


El 24, la filla de l’Àngel, ens farà ponència sobre la fundació Anabella. Té 27.000 dones maltractades en varis païssos. Serà sopar amb parelles i convidats.


En Pere marxa a les 21.55


Si el President ho considera oportú, farem una votació el proper dijous per destinar recursos del Club per ajuda a Ucraïna


El sopar finalitza a les 22.30
ORDRE DEL DIA

10 de Març de 2022


La reunió començarà a les 20:30h

Lloc: Hotel AteneaL’ordre del dia en el sopar d’aquesta nit serà:

 • Viatge

 • Conferència del dijous 24

 • Precs i preguntes dels socis.ORDRE DEL DIA

24 de Febrer de 2022La reunió començarà a les 20:30h

Lloc: Hotel AteneaL’ordre del dia en el sopar d’aquesta nit serà:

 • Lectura acta del dia anterior

 • Acte on va participar la Anca

 • Organització del viatge d'enguany

 • Precs i preguntes dels socis.REUNIÓ DEL DIA

17 de Febrer de 2022


El sopar comença a les 20:30h

Lloc: Hotel Atenea


Reunits:

Mª Jesús

Antonio López

Joan Martínez

Mario Randazzo

Josep Mª Gil

David ESpina

Carles Alonso

Carlos García

Sebastian MerhleEs fa autocrítica de la manca de motivació dins el club a nivell general.

El llegeix i s’apropa l'acta de l’anterior setmana aprobada


Sopar del dia 24 amb parelles. No hi ha aparentment cap conferenciant, però es buscarà a algú.

Intentem convidar a persones tant com a conferenciants com a amics i coneguts per assistir.

Hauriem de tenir una motivació més alta en quant a captació de conferenciants com convidats.

Antonio recorda que les millors jornades van ser “Gestión económica”

Recordem que l’objectiu de fer-ne és per fer “caliu” i per fer que, possibles interessats en el Club, vinguin i ens coneguin.

En Joan trucarà a en Pepe, marit de la Anca.


MªJesús portarà un conferenciant a l'Abril

Carlos portarà un conferenciant al MaigSeguiment sopar solidari

No hi ha novetats


La pàgina web està en procés de migració.


Comunicació sponsors entrega oli

Antonio ha fet unes fotografies amb la entrega de l’oli i el logotip per a cada sponsor.


En David farà arribar als socis un document per que els sponsors puguin desgravar-se l’aportació.

Revisem els socis demà si en la tirada del Capgrós, sortirà l’escrit.


Outbonds, som el Club que més gent de Catalunya envia.

12-13 de Març es fa una formació per Responsables de joventut.

Recordem que, quan aquestes famílies han sigut beneficiades, els hi hauriem de recordar que haurien de tornar d’alguna forma assistència o quelcom pel Club


Informació estat compte bancari

11.807’84€


En David ha contactat amb els 2 aspirants al Club.

Amb poc èxit.


Es parla de possibles destinacions pel viatge d’enguany.

I el destí triat és Venecia i com a segona opció hi ha Lisboa.


La reunió acaba a les 22.45ORDRE DEL DIA

18 de Febrer de 2022